Propozicije

1.0. Osnovni podaci o festivalu

 • 1.1. Festival Balkanima je Evropski festival animiranog filma. Održava se svake godine u prvoj ili drugoj nedelji oktobra u organizaciji Doma kulture Studentski grad – Akademski filmski centar pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
 • 1.2. Cilj festivala je prikazivanje autorskih (kratkih) animiranih filmova sa evropskog kontinenta, sa fokusom na animirane filmova sa područja Balkana.
 • 1.3. Festival Balkanima 2021. biće održan od 5. do 10. oktobra 2021. godine u Beogradu, Srbija (u slučaju pogoršanja situacije sa pandemijom festival će biti održan online).
 • 1.4. Festival ima tri takmičarska programa:
  • - kratki autorski animirani film (do 20 min)
  • - studentski animirani film (koji je rađen u filmskoj školi ili diplomski film)
  • - animirani film za decu
 • 1.5. Filmovi koje selekciona komisija ne uvrsti u takmičarski program, mogu biti prikazani u ne-takmičarskom programu Panorama.

2.0. Prijava filmova

 • 2.1. Pravo učešća imaju animirani filmovi evropske proizvodnje ne duži od 20 minuta, realizovani "frame by frame" tehnikom, kompjuterskom animacijom i kombinacijom živog snimka i animacije gde ukupna dužina živog snimka ne prelazi 50% ukupne dužine filma.
 • 2.2. Na festival se mogu prijaviti filmovi koji su realizovani nakon 1. januara 2020.godine. Prispeli filmovi iz vanevropskih zemalja ne mogu učestvovati u takmičarskim programima, ali odlukom selektora i festivalskog tima mogu biti prikazani u nekom od pratećih programa. Jedan autor može prijaviti više filmova koji odgovaraju uslovima konkursa.
 • 2.3. Za prijavljivanje i prikazivanje filmova ne plaća se kotizacija ni nadoknada.
 • 2.4. Prijavljeni filmovi ostaju u arhivi festivala za potrebe istraživanja istorije i teorije animiranog filma.
 • 2.5. Online prijavu za festival (entry form) možete pronaći na internet sajtu www.balkanima.org kao i na platformi https://filmfreeway.com/BALKANIMA
 • 2.6. Rok za prijavu filmova je 18. jul 2021. godine.
 • 2.7. Filmove za selekciju poslati isključivo preko linka za preview, koji mora biti aktivan do 31. avgusta 2021. Neće se uzimati u obzir za selekciju, filmovi poslati sa linkovima za download.
 • 2.8. Za dodatne informacije možete se obratiti na mejl adresu office@balkanima.org
 • 2.9. Svi filmovi koji nisu na engleskom jeziku, moraju imati titl na engleskom.

3.0. Žiri i selekciona komisija

 • 3.1. Žiri i selekciona komisija sastavljeni su od domaćih i inostranih stručnjaka, autora i pedagoga iz oblasti animacije, filmskih i drugih grana vizuelnih umetnosti.
 • 3.2. Žiri glavnog takmičarskog programa čine tri člana. Žiri studentskog takmičarskog programa čine tri člana. Žiri srpskog takmičarskog programa ima jednog člana. Dečji žiri određuje Dečji kulturni centar u Beogradu.
 • 3.3. Selekcionu komisiju čine tri ili pet članova, koji su deo festivalskog tima.
 • 3.4. Odluke selekcione komisije biće objavljene najkasnije 5. septembra 2021. godine. Svi autori, producenti i distributeri, čiji filmovi budu izabrani od strane selekcione komisije, biće obavešteni putem elektronske adrese uz instrukcije o kopiji za prikazivanje. Odluke selekcione komisije su neosporive.

4.0. Nagrade festivala

 • 4.1. O visini novčanih nagrada odlučuje organizator u zavisnosti od finansijskih sredstava i budžeta za svako pojedinačno izdanje festivala.
 • 4.2. Zvanične nagrade festivala koje dodeljuje glavni žiri:
  • - Grand Prix festivala za najbolji film
  • - Najbolji regionalni film
  • - Specijalna priznanja (diplome)
 • 4.3. Zvanične nagrade festivala koje dodeljuje studentski žiri:
  • - Najbolji studentski film
  • - Najbolji srpski studentski film
  • - Specijalna priznanja (diplome)
 • 4.4. Zvanične nagrade festivala koje dodeljuje žiri srpskog takmičarskog programa:
  • - Najbolji domaći (srpski) film
  • - Specijalno priznanje (diploma)
 • 4.5. Zvanične nagrade festivala koje dodeljuje dečji žiri:
  • - Najbolji film za decu (diploma)
 • 4.6. O svim izmenama i dopunama Propozicija festival odlučuje organizator. Svi autori, producenti i distributeri koji su prijavili filmove za selekciju prihvatili su ove Propozicije festivala.