Filmovi Erika Lajzera 2016-2022.

Filmovi Erika Lajzera 2016-2022.

Eric Leiser je nagrađivani umetnik, eksperimentalni filmski stvaralac, animator i holografer koji radi u Njujorku, a rođen je u Kaliforniji. Alumni programa eksperimentalne animacije CalArts, bio je  mentor programa kreator/filmski stvaralac/animator Žil Engel. Nakon što je diplomirao na CalArts -u, bio je mentor umetnik/filmski stvaralac Jan Švankmajer u Pragu, Češka. Erik stvara kompleksna  dela animiranog filma, skulpture, holografije i slikarstva zajedno sa filmskom instalacijom koja integriše animaciju, slikarstvo, skulpturu, holografiju i uživo izvođenje. Njegove najnovije samostalne izložbe su: Filmhuis Cavia u Amsterdamu, The Horse Hospital Museum u Londonu, The Exploratorium Museum u San Francisku, Galerie Entropia u Poljskoj, MaRS Gallery  u Los Anđelesu, Galerie du Haut Pave u Parizu…

PINAKLS

2022, 02.00

ANTROPIČKI PRINCIP

2016, 04.00

KOPNO

2012- 2018, 02.00

SUPERFLUIDNOST

2017, 04.00

ŠUMA

2022 (2008), 02.00

AMBIJENTALNA ČAKONA

2019, 09.00

SERAFIM U POKRETU!

2021, 02.00

OSTANI SA MNOM

2018, 04.00

TAJNA
2020, 03.00

SANTA ROSA

2021, 04.00

APOKALIPSA: TEOZA

2017, 10.00