PRESENTING JURY MEMBER – Martina Meštrović

PRESENTING JURY MEMBER – Martina Meštrović

Martina Meštrović (1974) graduated Sculpture from Zagreb Academy of Fine Arts. Since 2004, she has been collaborating with the artistic collective Creative Syndicate on many commercial and artistic project in the field of animation. Until now she has directed two films, Bla (2013) and Peter’s Forest (2016). Both films were awarded and screened worldwide. Currently, she works with multimedia artist Tanja Vujasinović, on an animated documentary film about a famous Croatian sculptress Marija Ujević Galetović.  She lives and works in Zagreb,Croatia.

Мартина Мештровић (1974) је дипломирала вајарство на Академији ликовних уметности у Загребу. Од 2004. године сарађује са уметничким колективом Креативни синдикат на многим комерцијалним и уметничким пројектима на пољу анимације. До сада је режирала два филма, „Бла“ (2013) и „Петрова шума“ (2016). Оба филма су награђена и приказивана широм света. Тренутно сарађује са мултимедијалном уметницом Тањом Вујасиновић на анимираном документарцу о чувеној хрватској вајарки Марији Ујевић Галетовић. Живи и ради у Загребу.

 

1.

БЛА / Bla
2013, 7‘ 48‘‘

2.


ПЕТРОВА ШУМА / Peter's Forest
2016, 8‘ 25‘‘

3.


МАРИЈИН ВРТ (ТРЕЈЛЕР) / Marija's garden (trailer)
2‘ 32‘‘

4.


How to practice effectively, TED – ed
2017, 4‘ 49‘‘

5.


The Truth About Stress (анимација за Би-Би-Сијев документарни филм/animation for BBC
documentary film)
2017, 3‘

6.


3PM – Pips, Chips & Videoclips (музички спот/music video)
2018, 4’ 43‘‘

 

Event Timeslots (1)

Thursday
-
Presenting Jury Member - Martina MeštrovićComments are closed.