PANORAMA OF BALKAN FILM

1.

СРЕЋА / Happiness

6:00 Бугарска / Bulgaria

Филм о разорној моћи обичног, свакодневног живота, који неизбежно прождире снове, љубав и веру у изузетно. За уметника, живот значи смрт.

A film about the crushing power of the ordinary, everyday life, which inevitably devours the dreams, the love, and the belief in the extraordinary. A life which means death to the artist

2.

ЕХО ВРЕМЕНА / The Echo of Time

7:07, Турска / Turkey

Прича о човеку који покушава да открије истину и, како иде ка томе, затиче себе у различитим ситуацијама у паралелним временима.

The story is about a man who tries to find the truth, and as he goes along the path, he finds himself in different situations in parallel times.

3.

БОБО / Bobo

14:04, Хрватска / Croatia

Ovo je priča o malome Bobi, koji je bio najmanji mali dečak na svetu. Zato je mali Bobo bio jako nesrećan. Zaigrani mališani morali su dobro da paze ga ne nagaze jer mali Bobo jedva da je bio veći od lopte. Bobo je bio toliko mali da su mu roditelji na vratima napravili poseban mali ulaz, sličan onome koji je imala debela komšijina mačka, strašna kao tigar. Zato je mali Bobo jednoga dana otišao na kišu da poraste…

This is a story about little Bobo, who was the smallest little boy in the world. That’s why little Bobo was very unhappy. The playful little boys had to be careful not to bother him because little Bobo was hardly bigger than the ball. Bobo was so small that his parents at the door made a special small entrance, similar to the one who had a fat neighbor’s cat, terrible as a tiger.

4.

ПОСЛЕДЊИ АСТРОНАУТ / Posljednji Astronaut / The Last Astronaut

04:07, Босна и Херцеговина / Bosnia and Herzegovina

Ово је пост-апокалиптична прича о последњем преживелом човеку који је током уништења Земље био у свемиру. Прича је метафора за биографију аутора који је избеглица из времена рата у Југославији.

This is a post-apocolaptyc story about the last surviving human who was in space during the destruction of the Earth. The story serves as a metaphor to the author’s biography who is a refugee from the Yugoslav war.

5.

ТЕХНЕМЕНТ / Technement

11:50, Хрватска / Croatia

6.

ВАН СЕЗОНЕ / Szezon után / Off Season

10:00, Мађарска / Hungary

Дан као и сваки други у малом рибарском месту ван сезоне. Становници живе сложно попут делова пејзажа. Међутим, мало је потребно да се рутина прекине, а затворени светови постану блиски. Посебни дани се разоткривају тек кад се приближе свом крају.

In a small fishing village during off season a day is like another. The inhabitants live side by side like the elements of the landscape. But a small sway is enough to break the routine, and the closed worlds become close words. Special days reveal themselves only when they come close to end.

7.

СИСТЕРХУД / SISTERHOOD

07:07, Србија / Serbia

Прича, написана као дијалог између двеју сестара, означитељки прошлости и садашњости, описује интимно искуство раног сазревања из дечје перспективе. Повезаност сестара зауставља време, приказујући емотивне прелазе који обликују пејзаже земље која нестаје.

The story, written in a form of a dialogue between sisters, as signifiers of past and present, describes an intimate experience of early maturing from a child’s perspective. The bond between sisters freezes time, capturing the emotional transitions that shape the landscape of a dissolving country.

8.

КАКО СЕ КАЛИО ЧЕЛИК / Kako se kalio čelik / How Steel Was Tempered

11:40, Хрватска

Отац води сина у напуштену фабрику у којој је некад радио. Зграда је већ дуго сведена на распадујући симбол новог система. Међутим, овај простор ће накратко оживети кроз снимљене сцене радничке солидарности, инспиришући мали гест пркоса.

A father takes his son to an abandoned factory where he once worked. The building has long been reduced to a crumbling symbol of the new system. Nonetheless, the space will briefly be brought to life by recorded scenes of workers solidarity, inspiring a small gesture of defiance.

 

 

Event Timeslots (1)

Thursday
-
Panorama of Balkan filmComments are closed.