LECTURE – Nikica Gilić

What after the Zagreb School of Animated Film?

When the World Festival of Animated Film Animafest was founded in 1972, it was thanks to the work of Zagreb school of animated films and its world-known reputation, but the question remaining is does the production of Zagreb‘s animated films in the 1970s and 1980s even belongs to that school, when the new authors like Zdenko Gasparovic, Josko Marusic and Kresa Zimonic became internationally successful. After 1990, the animation in Zagreb  almost collapsed, only to get rebuilt on the new foundations. The authors such as Daniel Suljic, Veljko Popovic, Simon Bogojevic Narath, Matija Pisacic, Petra Zolonga and Daniel Zezelj have created new expressions and put Zagreb on the map of world‘s animation in an entirely new way. New technologies, new poetics and the traces of the old subjects are the characteristics of the new peaks of Zagreb‘s animation, but that can hardly be labeled as a school. This lecture will focus on the directions in Zagreb‘s animation from the 1970s until today and will be accompanied by examples.

Dr. Nikica Gilić,

The University of Zagreb

 

Što nakon Zagrebačke škole crtanog filma?

Kada je 1972. godine osnovan Animafest, svjetski festival animacije u Zagrebu, za to je bila zaslužna Zagrebačka škola crtanog filma i njen svjetski ugled, ali pitanje je u kojoj je mjeri i pripada li uopće produkcija zagrebačke animacije 1970-ih i 1980-ih toj školi, koliko god su novi autori poput Zdenka Gašparovića, Joška Marušića ili Kreše Zimonića postizali svjetske uspjehe. Nakon 1990. godine animacija se u Zagrebu bila skoro potpuno urušila, da bi se potom počela dizati na novim temeljima. Autori poput Daniela Šuljića, Veljka Popovića, Simona Bogojevića Naratha, Matije Pisačića, Petre Zlonoge ili Daniela Žeželja rade nove autorske iskaze i stavljaju Zagreb na kartu svjetske animacije na jedan sasvim novi način. Nove tehnologije, nove poetike i tragovi starih tema jesu karakteristike novih vrhunaca zagrebačke animacije, ali ona se teško može nazvati školom. Predavanje će, uz primjere, pokazati putove zagrebačke animacije od 1970-ih do danas.

Dr. Nikica Gilić,

Sveučilište u Zagrebu

 

 

Event Timeslots (1)

Saturday
-
Šta nakon Zagrebačke škole crtanog filma / What is After Zagreb Film School
Lecture - Nikica GilićComments are closed.