COMPETITION PROGRAMME 3

1.

III (Немогуће фигуре и друге приче) / III (Impossible Figures and Other Stories)

12:00, Пољска / Poland

Човек и Жена се срећу и зближавају у чекаоници. Почињу игру која постепено постаје све свирепија. Њихова лица личе на маске чији облаци полако губе целовитост. Тела се обликују као глина, грлећи се до граница немогућег.

A Man and a Woman meet in a waiting room and get closer to each other. They commence a game that gradually gets more and more ferocious. Their faces resemble masks while shapes slowly lose their integrity. Bodies are formed like clay, embracing each other until the limits of impossibility.

Марта Пајек

Ауторка кратких анимираних филмова. Њен претходни филм „Немогуће фигуре и друге приче II“ приказан је на скоро 80 фестивала у Пољској и свету, те је добио 25 награда, међу којима је и главна награда ИТФС фестивала у Штутгарту. Марта Пајек живи и ради у Варшави.

Author of the animated short films. Her previous film – Impossible Figures and Other Stories II was screened and awarded at almost 80 festivals in Poland and abroad and scored 25 awards among others Grand Prix of the Stuttgard ITFS. Marta Pajek lives and works in Warsaw.

2.

УПЛАКАНА МАЧКА / Le Chat qui pleure / The Cat’s Regret

5:00, Француска / France

Како га мајка кажњава, десетогодишњи дечак који мрзи свог млађег брата мора да проведе поподне са необичним старцем. Дечак ће научити животну лекцију кроз старчеву ужасну тајну.

Punished by his mother, a ten-year-old boy, who hates his little brother, is forced to spend an afternoon with an uncanny old man. The boy will receive a lesson in life by uncovering the old man’s terrible secret.

Ален Гањол

 Ален Гањол је студирао Илустрацију, карикатуру и анимацију на Ecole Emile Cohl у Лиону. Са дипломом из графичких уметности, придружио се студију Folimage као аниматор. 1996. године режирао је филм „Егоиста“ са Жаном-Лупом Феликолијем, са којим је наставио да сарађује на бројним пројектима, укључујући и дугометражне филмове „Мачка у Паризу“ и „Дечак фантом“. Тренутно ради на свом следећем дугометражном филму „Лала“. Такође, пише криминалистичке романе.

Alain Gagnol studied Illustration, cartooning and animation at the Ecole Emile Cohl in Lyon. With a degree in graphic arts, he joined Folimage as an animator. In 1996 he directed “The Egoist” with Jean-Loup Felicioli, a collaboration which would continue for many more projects, including the feature films “A Cat in Paris” and “Phantom Boy”. He works on his next feature film, “Tulipe”. He’s also a writer of crime novels.

Жан-Луп Феликоли

Жан-Луп Феликоли је студирао ликовне уметности у Ансију, Стразбуру, Перпињану и Валенси, а од 1987. године ради у студију Folimage као аниматор. Радио је као сценограф на филму „Пророчанство жаба“ (2001). 1996. године режирао је филм „Егоиста“ са Аленом Гањолом, са којим је наставио да сарађује на бројним пројектима, укључујући и дугометражне филмове „Мачка у Паризу“ и „Дечак фантом“. Тренутно раде на свом следећем дугометражном филму „Лала“.

Jean-Loup Felicioli studied Fine Arts in Annecy, Strasbourg, Perpignan and Valence and joined the Folimage Studio as an animator in 1987. He worked as production designer on the feature film “Raining Cats and Frogs” (2001). In 1996 he directed “The Egoist” with Alain Gagnol, a collaboration which would continue for many more projects, including the feature films “A Cat in Paris” and “Phantom Boy”. They now work on their next feature film, “Tulipe”.

3.

ОПАКА ДЕВОЈЧИЦА / Vilaine Fille/ Wicked girl

8:00, Француска / France

Девојчица бујне маште воли природу и животиње. Док се у болничкој соби сећа добрих старих дана у селу својих баке и деке, навиру мрачне успомене и, мало по мало, почињу да имају смисла.

Little girl with an overflowing imagination is keen on nature and animals. While she is looking back on the good old days in her grand parents village from hospital room, dark and terrifying memories emerge and, little by little, begin to make sense.

Ајце Картал

Ајце Картал је дипломирао на Факултету ликовних уметности Универзитета у Анадолији (Турска), на одсеку за Анимацију. Учествовао је у многим националним и интернационалним фестивалима и освојио преко 45 наградa. Од 2013. године ради као редитељ анимираних филмова у продукцијској кући Les Valseurs у Паризу.

Ayce Kartal graduated from Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Animation Department in Turkey. He has participated in many national and international film festivals and has won more than 45 awards. Since 2013. he is working as an animated film director with a Paris based film production company Les Valseurs.

4.

СИРЕНЕ И НОСОРОЗИ / Sellők és Rinocéroszok / Mermaids and Rhinos

15:33, Мађарска / Hungary

Успомене осмогодишње девојчице на њену породицу су надреалистичке: њен живот је пун гротеске, бизарних ликова гладних љубави. Радње из садашњости и прошлости се константно трансформишу. Атмосфера меалнхолије, жеље, страсти и туге уоквирује причу.

Memories of eight years old girl about her family are surrealistic: her life is full of grotesque, bizarre characters hungry for love. The acts of present and the past are in constant transformation. The atmosphere of wistfulness, desire, passion and sorrow frame the story.

Викторија Трауб

Викторија Трауб је дипломирала 2008. године на МОМЕ, на одсеку за Анимацију. Режирала је два филма, „Киша“ (2008) и „Гвоздено јаје“ (2015). „Сирене и носорози“ је њен трећи филм.

Viktória Traub finished animation department at MOME in 2008. She made two films Rain (2008) and Iron Egg (2015). Mermaids and Rhinos is her third film.

5.

39 НЕДЕЉА, 6 ДАНА / 39 Weeks, 6 Days

7:52,  Словачка / Slovakia

„39 недеља, 6 дана“ је уметнички експеримент, анимирани дневник и лични документарац који приказује анимиране аутопортрете жене и човека, брачног пара и ко-аутора током 40 недеља трудноће.

“39 weeks, 6 days” is an artistic experiment, animated diary and personal documentary showing animated self-portraits of woman and man, married couple and co-authors during 40 weeks of the gravidity.

Јоана Козух

Јоана Козух је редитељка, визуелна уметница и аниматорка. Јоана је студирала на Академији ликовних уметности у Познању (Пољска) и Шлеском Универзитету у Катовицама (Пољска), а касније је докторирала. Као уметница, учествовала је на неколико изложби и сарађивала у продукцији кратких анимираних филмова („Последњи аутобус“, р. М. Снопек, И. Лаучикова; „Камење“, р. К. Керекесова). Живи и ради у Словачкој.

Joanna Kozuch is director, visual artist and animator. Joanna, studied at Fine Arts Academy in Poznan (PL) and University of Silesia in Katowice (PL), later she finished her PhD. As an artist Joanna participated on several exhibitions and co-operated on animation shorts productions (The Last Bus, dir. M. Snopek, I. Laučíková; Stones, dir. K. Kerekesová). She lives and works in Slovakia.

Борис Шима

 Борис Шима је студирао Анимирани филм на Универзитету „Томаш Бата“ у Злину (Чешка). Од 1998. до 2003. студирао је на Академији извођачких уметности (ВШМУ) у Братислави, на одсеку Анимираног филма. Његова филмографија обухвата наслове „Данас имам први дејт“ (2002), „Хватај га!“ (2008), „Право на замак!“ (2012) и „39 недеља, 6 дана“ (2017). Тренутно ради на ТВ серијама „Мими и Лиса“ и „Вебстери“ Катарине Керекесове.

Boris Sima studied Animated Film at the UTB in Zlín (Czech Republic). From 1998 to 2003 he studied at the Academy of Performing Arts (VŠMU) in Bratislava, at the Department of Animated Film. His filmography includes Today is my first date (2002), Catch him! (2008), Off To The Castle! (2012) and 39 Weeks 6 Days (2017). Currently he is working on TV series Mimi and Lisa and Websters by Katarina Kerekesova.

6.

ФОРМУЛАР Б16 / Form B16

8:07, Македонија /  Macedonia, the former Yugoslav Republic of

Формулар Б16 је филм о човеку који добија најмање парче колача. Заглављен у бирократском лавиринту, наш јунак пролази кроз бројне апсурдне ситуације, и пратећи већ успостављене и судбински одређене кораке, успева да заврши на почетку.

Form B16 is a film about a man who gets the smallest piece of the pie. Stuck in a bureaucratic labyrinth, our hero goes through a number of absurd situations, and following the already established and predestined steps, he manages to end up at the beginning.

Иван Ивановски 

Иван Ивановски (1983) дипломирао је вајарство на Факултету ликовних уметности  у Скопљу, а потом и завршио академске студије на Филмској академији ФАМУ у Чешкој. Од 2006. Године активно излаже у Македонији и иностранству (15 самосталних и око 20 групних изложби скулптура, слика, цртежа, видео и мултимедијалних инсталација) . Активно ради у области филма и анимације, аутор је 7 анимираних филмова, од којих су неки награђени на фестивалима у земљи и иностранству.

Ivan Ivanovski (1983) is a sculpture graduate at the Faculty of Fine Arts in Skopje. In 2013 he finished the Academy Programme at the Film and TV School FAMU in Czech Republic. Since 2006 he takes part in exhibitions in Macedonia and abroad (15 solo and around 20 group exhibitions of sculptures, paintings, drawings, video and multimedia). He works with film and animation; directed 7 animated films, some of which have been awarded at  national and international film festivals.

7.

ПЕТ МИНУТА ДО МОРА / Пять минут до моря / Five minutes to sea

7:10, Русија / Russian Federation

Мајка говори ћерки да одмори пет минута пре него што поново оде да плива. Тих пет минута девојчици се чине као вечност. Покушава да се забавља гледајући како други посетиоци плаже проводе својих пет минута на различите начине. Међутим, сви чекају своје „пливање“.

Mom tells her daughter to have a five minute break before she’s allowed to swim again. Those five minutes seem like eternity to the little girl. She’s trying to entertain herself by watching other beach goers who spend their own five minutes in different ways. However, everyone is waiting for their own “swim”.

Наталиа Мирзојан

Наталиа је рођена 1982. у Јеревану. Дипломирала је на Факултету уметности „Х. Даниелјан“ и на одсеку за Филозофију Државног универзитета у Јеревану. Похађала је Факултет за Графику на Институту за декоративне и примењене уметности у Санкт Петербургу. Од 2004. године ради у Петербургу као аниматорка и редитељка.

 

Natalia was born in 1982 in Yerevan. She graduated from the Arts school named after H. Danielyan and Department of Philosophy in Yerevan State University. She attended the faculty of easel graphics in Saint Petersburg Institute of Decorative-Applied Arts. Starting from 2004 works in “Peterburg as animator and director.

8.

ХОД / A walk

4:40, Русија / Russian Federation

Откривање себе изнутра, попут супернове.

У почетку, облик је недефинисан, нема ивице, све тече и нејасно је… А тама се шири и испуњава просторе. Један анимирани кадар сачињен од графичких принтова рађених техником гравирања сувом иглом. Ручно принтовано дубоком (интаљо) штампом. Фрејмови су угравирани на алуминијумским таблицама.

Discovering the inner myself is similar to supernova.

Initiallay shape is fuzzy, no edges, everything is flowing and unclear… And darkness grows and fulfills the spaces. Single frame animation made of graphic prints in the art of drypoint engraving. Hand printed with intaglio press .Animation frames are needle etched on the aluminum plates.

Иван Аркипов 

Иван Аркипов (1987) је дипломирао Графички дизајн на Вишој економској школи MIEM NRU. 2011. је почео да развија различите технике штампаних графика. Иван је учествовао у различитим руским и европским изложбама, укључујући XI Бијенале графике „Сува игла“ у Ужицу (2013), Kunstpunkte у Дизелдорфу итд. Иван живи и ради у Москви.

Ivan Arkhipov (1987) graduated Graphic design at MIEM NRU HigherSchooll of Economics. In 2011 he started developing in different techniques of printed graphics. Ivan participated in differentRussiann andEuropeann exhibitions such as XI Graphic Art Biennial, Dry Point, Uzice” (Serbia, 2013); Art point “Kunstpunkte”… Ivan lives and works in Moscow.

 

 

Event Timeslots (1)

Thursday
-
Competition programme 3Comments are closed.