ANIMATION FORUM MEDIA DESK SERBIA

Animation Forum MEDIA Desk Serbia

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА, Узун Миркова 1, Београд
Yugoslav Cinematheque, Uzun Mirkova 1, Belgrade

ФОРУМ АНИМАЦИЈЕ

MEDIA деск Србија у сарадњи са Европским фестивалом анимираног филма Балканима по први
пут организује дводневни форум анимације у Југословенској кинотеци 4. и 5. октобра. Догађај је
намењен студентима и ауторима анимираних филмова, са циљем промовисања и едукације у
области анимације. Петоро младих аутора и студената имаће прилику да презентују своје
анимиране филмове и раде на развоју пројеката са европским продуцентима и студијима
анимираних филмова. Поред затворених сесија о развоју пројеката, биће одржане јавне
презентације организације CEE Animation са седиштем у Прагу уз присуство Матије Штурма,
продуцентске куће Art Shot из Вилњуса (Литванија) коју ће представити Агне Адомене и студија
Flip Book из Скопља уз присуство аутора и продуцента Жарка Иванова.

CEE Animation је кишобран организација за регионалне активности у области промоције и развоја
анимације и талентованих аутора анимираних филмова, која делује у преко 20 земаља централне
и источне Европе. Циљ организације је унапређење компетенција за професионалце и
омогућавање једнаког приступа финансирању и маркетима које имају њихове колеге са Запада,
кроз усвајање ко-продукцијских и одрживих модела.
Радионица CEE Animation је нова регионална тренинг иницијатива у области анимације. На
годишњем нивоу, иницијатива ће обухватити рад са 12 продуцентских тимова са пројектима и 6
учесника без пројекта. Тренинг је подељен на три шестодневна модула. Први модул је посвећен
развоју садржаја, други продукцији и финансирању, а трећи приступу маркетима. Трећи модул се
организује у склопу догађаја CEE Animation Forum-а (раније познатог под називом Вишеградски
форум анимације), који представља реномирану платформу за pitching и приступ маркетима, који
похађају кључни људи индустрије анимираног филма. Радионица је отворена за ТВ серије,
дугометражне, краткометражне и нове дигиталне формате.
CEE Animation воде регионални стручњаци активни у области анимације, који детаљно познају
тржиште централне и источне Европе. Мрежа успостављена током протеклих 7 година обухвата
продуцентске асоцијације, студије, регионалне фестивале, ко-продукцијске маркете и
финансијере.

Art Shot је независна продукцијска организација која се фокусира на развој и продукцију
уметничких анимираних филмова. Оснивачица и продуценткиња ове организације, Агне Адомене,
тежи производњи визуелно атрактивне анимације са потенцијалом за међународне ко-
продукције и дистрибуцију.
2016. године, организација Art Shot је продуцирала филм „Рагнарок“ (кратки луткарски анимирани
филм редитеља Урте Етингер и Јохана Етингера, литванско-данска ко-продукција), који је Филмска
академија Литваније наградила као најбољи литвански анимирани филм године.

ANIMATION FORUM

In collaboration with European Animated Film Festival Balkanima, MEDIA Desk Serbia organizes the first
two-day Animation Forum. The Forum is scheduled for 4th and 5th October at the Yugoslav
Cinematheque. The event is aimed at students and authors of animated films, and its goal is promoting
and education within the field of animation. Five young authors and students will get a chance to
present their animated films and develop their projects with European producers and animation studios.
Besides closed sessions devoted to project development, the event will include public presentations of
Cee Animation, headquartered in Prague, in the presence of Matija Sturm; Art Shot production studio
from Vilnius (Lithuania) which will be presented by Angne Adomene; and Flip Book studio from Skopje
(Macedonia) in the presence of author and producer Zarko Ivanov.

CEE Animation is an umbrella of regional activities for promotion and development of the animation
and its talents in more than 20 countries of Central and Eastern Europe (CEE). The objective of CEE
Animation is to raise the competencies of professionals and give them equal access to financing and the
markets as their Western peers, by fostering co-production and sustainable business models.
CEE Animation Workshop (CEE AW) is a new regional training initiative for animation. It will train 12
teams of producers and authors with projects and 6 participants without project per year. It is divided in
three, 6-day modules. First module is dedicated to content development, second to production and
financing and third to accessing the market. The third module is organized alongside the CEE (previously
known as Visegrad) Animation Forum, an established pitching and access to market platform, inviting
decision-makers for animation. The workshop accepts TV series, Features, Shorts and new digital
formats. CEE Animation is managed by regional professionals active in animation, with wide network and
knowledge of the CEE market. Network established is last 7 years includes producer associations,
studios, regional festivals, co-production markets and financing bodies.

Art Shot is an independent production company, focused on developing and producing artistic animated
films. The founder and producer of the company, Agnė Adomėnė, aim to produce visually engaging
animations with the potential for international co-production and distribution.
In 2016 ART SHOT produced film RAGNAROK (A short puppet animation directed by Urtė Oettinger and
Johan Oettinger, Lithuanian – Denmark co-production) was awarded by Lithuanian Film Academy as The
Best Lithuanian Animation Film of the year.

Event Timeslots (2)

Thursday
-
Animation Forum MEDIA Desk Serbia
Animation Forum MEDIA Desk Serbia

Friday
-
Animation Forum MEDIA Desk Serbia
Animation Forum MEDIA Desk SerbiaComments are closed.