VIDEO INSTALLATION

VIDEO INSTALACIJA – GLODANЈE SVJETLA, autor Jelena Maksimović
Video installation – Milling The Light, author Jelena Maksimović

UTORAK 4.10.2016. u 19h
OTVARANЈE IZLOŽBE: Video instalacija – GLODANЈE SVIJETLA, Galerija u Domu kulture “Studentski grad”.
Tuesday 4.10.2016. at 19h
Exhibition opening: Video installation – Мilling The Light,
Gallery at Culture Center “Studentski grad”.

Video: Jelena Maksimović
Zvuk / Sound: Nemanja Trećaković
Prostorna instalacija: Marko Salapura
Text: Vladimir Bjeličić

Izložba je otvorena od 5-8.10.2016. / Exhibition is open from 5-8.10.2016.

milling-the-lights-1 milling-the-lights-2 milling-the-lights-3

Инсталација Глодање свјетла примарно је базирана на идеји (не)могућности комуникације на даљину. Видео је снимљен поквареном wеб камером и представља меланж системских грешака и генеричких електронских звукова. Драматуршки ток рада је заокружен дихотомијом органско / технолошко, те апстрактне форме асоцирају  како на  деобу ћелија, тако и на  тзв. Интернет црне рупе. Контрастирање слике додатно је постигнуто сучељавањем два потпуно транспарентна платна, што  инцијалну идеју одводи и физички у другом правцу – проширењу / сужењу видног поља односно целокупног визуелног угођаја.
Installing Milling of Light is primarily based on the idea of (im)possibility of remote communication. The video is recorded with a broken web camera and is a melange of system errors and generic electronic sounds. The dramaturgical work flow is rounded by a dichotomy organic / technological and abstract forms that remind of cell division, as well as of the so-called Internet black holes. The contrasting of images is further achieved by confrontation of two fully transparent screens, which leads the initial idea and physically in another direction – the expansion / constriction of the visual field and the overall visual atmosphere.

jelena-maksimovic

Рођена 1984. у Београду, где је завршила основну, музичку школу и Пету београдску гимназију. Студирала је археологију, а затим на Факултету драмских уметности дипломирала на одсеку за монтажу. Монтирала је кратке и дугометражне филмове, који су приказани на фестивалима у Кану, Венецији, Берлину, Локарну, Марсељу, Сарајеву… Добитница је више награда за монтажу. Режирала је два кратка документарна филма, кратки експериментални филм и неколико музичких спотова. Ауторка је две А/Б инсталације. Однедавно се бави и едукативним радом у оквиру филмских радионица у региону, а ангажована је и као асистент на Факултету за медије и комуникације у Београду. Живи и ради у Београду и региону.
Born in Belgrade in 1984, she finished elementary and high music school as well as Fifth gymnasium in Belgrade. Studied archaeology and at Faculty of Drama Arts and graduated film editing. Edited short and full length films that were screened at festivals in Cannes, Venice, Berlin, Locarno, Marseille, Sarajevo… She is the recipient of several film editing awards. She directed two short documentaries, short experimental film and several music videos. She is the author of two A/B installations. Recently she began working as a lecturer at film workshops in the region and is an assistant at the Faculty of media and communications in Belgrade. Lives and works in Belgrade and in the region.