PERFORMANCE PORTRAIT

ČETVRTAK i PETAK 6. i 7.10.2016. od 12-17h, u Domu kulture “Studentski grad”
Thursday and Friday 6. i 7.10.2016. od 12-17h,  at Culture Center “Studentski grad”

Performans Portret – Tomas Džonson
Performance Portrait – Thomas Jonson

“И даље храним своју опсесију, укрштање између стоп-анимације у свом ретроспективном коначном облику и физичког перформанса који га је створио. Време је концентрисано кроз ритуал анимације лутке, и излагањем овом поступку планирам да се играм у датом метафизичке тренутку. ”
“I continue to feed my obsession with an intersection between stop-animation in its retrospective final form, and the physical performance which created it. Time is concentrated through the ritual of animating a puppet, and by exposing this procedure I intend to play in this metaphysical moment.”

-7homas Johnson Volda

1-3

4-4

3382-img_3854

Портрет је временска анимирана представа у којој је заједнички портрет публике-учесника насликан од стране лутке анимиране у стоп-анимацији.Извођач и аниматор; Томас Џонсон манипулише малу лутку себе самог неколико сати како би насликао слику оног ко седи на месту насупрот њега. Снимљена анимација ће бити приказана у току рада и посетиоци су позвани да седе и да део њиховог портрета буде укључен у комбиновану слику.
Portrait is a durational animation performance in which an amalgamated portrait of the participating audience is painted by a puppet animated in stop-motion.

The performer and animator; Thomas Johnson manipulates a small puppet of himself for several hours to paint an image of whomever takes a seat opposite him. The recorded animation will be displayed during the work and visitors are invited to sit and have part of their portrait painted and included into the combined image.

 

ČETVRTAK i PETAK 6. i 7.10.2016. od 12-17h, u Domu kulture “Studentski grad”
Thursday and Friday 6. i 7.10.2016. od 12-17h,  at Culture Center “Studentski grad”