MASTER CLASS: MAURO CARRARO

ČETVRTAK 6.10.2016. u 17h, Mala sala u Domu kulture “Studentski grad”
Thursday 6.10.2016. at 17h, Small Hall at Culture Center “Studentski grad”

МАСТЕР КЛАС: Мауро Караро
Мaster Class: Mauro Carraro

mauro-carraro_04

Овај мастер клас је увод у креативни свет Маура Карара и даје увид како се животна искуства могу превести у анимиране филмове користећи иновативне технике и приступ 3Д анимацији. Аутор ће објаснити стварање и ситуације иза кулиса његових филмова Аубаде, Пут Св. Џејмса и Мататоро фотографијама, оригиналним скицама, моделима, сторибордовима, 2Д и 3Д аниматицима, преокрете и радни процес. Анимирани филм је представљен као дивно снолико путовање које меша разноврсну палету боја са вешто направљенем не-фотореалистичним 3Д рендерингом и комбинацијом традиционалног стила илустрације са 3Д. На мастер класу могу присуствовати студенти радионице и шира публика.
The master class gives introduction into the creative world of Mauro Carraro and looks into how life experiences can be translated into animation films using the innovative technique and approach to 3D. The author will be explaining the making and behind the scenes of his films Aubade, Hasta Santiago and Matatoro with photos, original Sketchbooks, model sheet, Storyboard, animatic 2D & 3D, turnaround and work flow. The animation film is presented as a dreamlike voyage that mixes a lush color palette with well-crafted non-photorealistic 3D rendering and combines traditional illustration styles with 3D. The master class can be attended by the workshop students and a wider audience.

 

1-petit-pas

МАЛА
Petit Pas / Small
2008, 1:00 min

Модеран час историје: шта се заиста догодило на првом слетању на Месец?
Modern lesson of history: what really happened at the first Moon landing?

 

2-muzorama

МУЗОРАМА
Muzorama
2009, 3:00 min

Путовање кроз универзум француског илустратора Жан-Филипа Масона тј. Музоа.
A trip on the universe of French illustrator Jean-Philippe Masson aka Muzo.

 

3-matatoro

МАТАТОРО
Matatoro
2010, 7:00 min

Херметичан свет борбе бикова и његова публика, поново осмишљен и интерпретиран.
The hermetic world of bullfighting and its public, here reinvented and reinterpreted.

 

4-hasta-santiago

ПУТ СВ. ЏЕЈМСА
Hasta Santiago / St. James Way
2013, 13:00 min

Мапово путовање на путу Св. Џејмса. На овој легендарној маршути проћи ће градове и срести друге путнике који не носе увек сопствени ранац….
The Mapo’s journey on the St. James Way. On this legendary route he will cross cities and will meet other walkers who do not necessarily carry their backpack…

 

5-aubade

АУБАДЕ
Aubade
2014, 6:00 min

Црно сунце свиће изнад језера Леман. У надреалној црно осветљеној сцени пливачи и птице постају сведоци спектакла зоре, хипнотисани музиком челисте.
A black sun rises on Leman Lake. In a surrealist backlit scene, swimmers and birds witness the spectacle of the dawn, hypnotized by the music of a cellist.

 

 

ČETVRTAK 6.10.2016. u 17h, Mala sala u Domu kulture “Studentski grad”
Thursday 6.10.2016. at 17h, Small Hall at Culture Center “Studentski grad”

TRAJANJE PROGRAMA / Program Duration 60min