EXHIBITION Aleksa Gajić

UTORAK 4.10.2016. u 19:30h
Otvaranje izložbe: “12 sličica u sekundi” – Animirani filmovi Alekse Gajića, Velika galerija u Domu kulture “Studentski grad”
Tuesday 4.10.2016. at 19:30h
Exhibition opening: “12 frames per second” – Animated films by Aleksa Gajić, 
Big Gallery at Culture Center “Studentski grad”

BALKANIMA se otvara u utorak 4. oktobra izložbom „12 sličica u sekundi“ – Animirani filmovi Alekse Gajića u 19.30 časova u Velikoj galeriji Doma kulture „Studentski grad“, gde će po prvi put biti prikazani i radovi iz Gajićevog novog dugometražnog filma „Prorok“ koji je trenutno u procesu produkcije.

Izložba je otvorena od 5-8.10.2016. / Exhibition is open from 5-8.10.2016.

plakat-za-izlozbu-copy

Алекса Гајић, рођен у Београду 1974.  познат је по свом равноправном деловању у три различите гране популарне уметности. У задњих 20 година, Гајић се представљао бројним радовима из поља илустрације, стрипа и анимације; и до данас како каже не може да се одлучи који му број сличица тачно одговара. “Ако причу причате кроз једну слику – то је илустрација, ако је причате кроз сто – то је стрип, али ако додате још хиљаду – ето анимираног филма. Прави циљ је  лепо испричати причу, а који ће медијум изабрати, то је већ на сензибилитету самог аутора“. У Гајићевом случају то је: “12 сличица у секунди”.

Осим овог интересантног поређења, Гајић је овим називом изложбе такође упутио и на технику којом ради своје анимиране филмове, а као да је хтео и да се осврне на саму ситуацију у којој делује: познато је да пуна анимација подразумева 24 слике у секунди, али ето… Гајић има средстава само за 12 ( кроз смех добацује, док прича о изложби).

aleksa-gajic

Aleksa Gajic, born in Belgrade in 1974, is known for his equal work in three different branches of popular art. In the last 20 years, Gajic represented himself with numerous works in the fields of illustration, comics and animation; and to this day he says he cannot decide which number of frames fits exactly. “If you tell a story through a single image – it is an illustration, if you’re telling it with a hundred – it is a comic, but if you add another thousand – it’s an animated film. The real goal is to tell a good story, and what medium will be chosen depends on the  the sensibility of the author.“. In Gajic case it is, “12 frames per second.”

Besides this interesting comparison, Gajic also refers with this name of the exhibition to the technique he uses for his animated films, and as if he wanted  to address the very situation in which he works: It is known that a full animation includes 24 images per second, but there … Gajic has funds for only 12 ( he adds trough laughter, while talking about the exhibition).