PRESS

PR Festivala Marina Lučić
marina.lucic@dksg.rs
Тel: +381 11 2691 442

Saopštenje za medije: Word DOC File

Vizual festivala: ZIP File

Špica festivala: