BONOBOSTUDIO, Croatia

PETAK 7.10.2016. u 18h, Mala sala u Domu kulture “Studentski grad”
Friday 7.10.2016. at 18h, Small Hall at Culture Center “Studentski grad”

Бонобостудио је фирма која се бави продукцијом и дистрибуцијом анимираних и експерименталних филмова. Основана је 2008. године као место сусрета креативности, иновације и новог филмског израза.
Бонобостудио воли радити са надареним филмаџијама. Није нам битно јесу ли филмски дебитанти или етаблирани уметници, али важни су нам високи продукцијски и уметнички стандарди у изражавању њихових филмских визија. Радимо у бројним стиловима и техникама: цртање, стоп-анимација, анимација лутака, 2Д, 3Д…
Бонобостудио је и поносни дистрибутер изврсних кратких анимираних и експерименталних филмова. Дистрибуирамо наравно само филмове који нам се доиста свиђају! Савјетовање из продукције и дистрибуције такође је део наше дневне рутине, а тако и посјећивање филмских фестивала, сајмова и форума за развој пројеката или осмишљавање филмских програма и њихово представљање широм свијета.

Bonobostudio is a company specialised in production and distribution of award-winning animated and experimental films. It was founded in 2008 as a hub for creativity and innovation in experimental animation.
Bonobostudio loves working with talented filmmakers, whether they are just beginners or established artists. We are passionate about expressing their visions and in doing so we value high production and artistic standards. We work in a variety of styles and techniques: hand-drawn animation, stop motion, puppet animation, 2D, 3D, mixed media…
Bonobostudio is also a proud distributor of great short animated and experimental films. We distribute only the films we like ourselves! Consultancy in the fields of film production and distribution is also a part of our daily business as well as curating film programmes, attending film festivals, markets and pitching forums.

1-she-who-measuresОНА КОЈА МЕРИ
She Who Measures
Режија / Director: Veljko Popović
2008, 6:40 min

2-the-market
ПЛАЦ
The Market
Режија / Director: Ana Hušman
2006, 9:00 min

3-simulacra
СИМУЛАКРА
Simulacra
Режија / Director: Ivana Bošnjak, Thomas Johnson
2014, 8:40 min

4-here-there
ТУ ТАМО
Here There
Режија / Director: Alexander Stewart
2015, 4:40 min

5-father
ОТАЦ
Father
Режија / Director: Ivan Bogdanov, Moritz Mayerhofer, Asparuh Petrov, Veljko Popović, Rositsa Raleva, Dmitry Yagodin
2012, 16:00 min

6-sonambulo
МЕСЕЧАР
Sonámbulo / The Sleepwalker
Режија / Director: Theodore Ushev
2015, 4:20 min

 

ПЕТАК 7.10.2016. u 18h, Mala sala u Domu kulture “Studentski grad”
Friday 7.10.2016. at 18h, Small Hall at Culture Center “Studentski grad”

TRAJANJE PROGRAMA / Program Duration 50min