PANORAMA BALKANSKOG FILMA / PANORAMA OF BALKAN FILM

SREDA 5.10.2016. u 18h, Velika sala u Domu kulture “Studentski grad”
Wednesday 5.10.2016. at 18h, Big Hall at Culture Center “Studentski grad”

1.

A006

ПЛАНЕМО
Planemo
Хрватска / Croatia, 2015, 13:25 min
Режија/Director: Veljko Popović

Планемо је усамљена луталица, стражар галаксије. То је сироти свет, небеско тело избачено из свог соларног система хаосом планетарних миграција. У друштву где су сви безумно обузети својим дневним рутинама, шта ће се десити када једна особа буде избачена из система? Можда ће убрзо сви морати да напусте зону комфора.
Planemo is a solitary wanderer, a sentinel of the galaxy. It is an orphaned world, a celestial body booted from its solar system by the chaos of planetary migration. In a society where everyone mindlessly orbits around their daily routines, what happens when a person gets ejected from the system? They might just find themselves rapidly pushed out of the habitable zone.

2.

A172

СВАЂА СИБИЛА
Как Се Скараха Орисниците / The Sibyls’ Brawl
Бугарска / Bulgaria, 2016, 12:00 min
Режија/Director: Anna Haralampieva

Када се дете роди три пророчице долећу да испреду нити његове судбине. Некада предвиде срећан живот, понекад лепу бебу покажу Богу. Често се расправљају коју судбину да одаберу, а једном су се толико посвађале да су се нити уплеле преко целог света.
When a baby is born three sibyls fly to him to knit the threads of his fate. Sometimes they foretell a happy life, sometimes they show a beautiful baby to God. They often argue what fate to choose and once quarrel so much that the threads they knit tangle all over the world.

3.

A181

ПОЧЕТАК
Arkhe
Турска / Turkey, 2016, 10:43 min
Режија/Director: Batuhan Köksal

Блесак привуче светле душе у тами дистописког света и оне сада постају део тог света. Обузете блеском, прате га, узимају делове људских тела лепе их на себе и попримају чвршћи облик. Убрзо их обузимају мржња и похлепа овога света.
A glare draws the bright spirits to the dark and dystopian world and makes them to part of its world. Sprits which are affected by glare, follow it and put the human parts on them to making a solid bodies. But before long, they are captured by hatred and greed of this world.

4.

DVD_they-live-by-night

ОНИ ЖИВЕ НОЋУ
Thеy live by night
Хрватска / Croatia, 2016, 8:20 min
Режија/Director: Goran Trbuljak

Једну хрватску бубашвабу не напушта амбиција да постане добар летач. Уз помоћ девојке-свица која је у њега заљубљена, успева да савлада све препреке и полети заједно са њом… Иако, чврсто се држећи за њена леђа.
One Croatian cockroach nurses the ambition of becoming good at flying. With the help of a firefly who is in love with him, he manages to overcome all obstacles and fly with her… Although only by holding tightly to her back.

5.

A191

БЕЖИМ И КАД НИСАМ КРИВ
Bježim i kad nisam kriv / I run away even if I am not guilty
Босна и Херцеговина / Bosnia and Herzegovina, 2016, 3:30 min
Режија/Director: Berin Tuzlić

Ово је прича о дослуху полиције и медија.
This is a story about the collusion of police and media.

6.

A017

ДЕВОЈКА КОЈА ПАДА
Девојката што паѓа / The Falling Girl
Македонија / Macedonia, 2015, 10:30 min
Режија/Director: Vladimir Lukash

Девојка стоји на врху зграде и посматра град. Скаче. Пада затворених очију, да би се потом нашла у рибњаку, окружена лицима бизарних израза. Пад се наставља…
A girl stands on top of a building looking down at the city. She jumps. She falls with her eyes closed and eventually finds herself in a pond surrounded by bizarre faces. The falling continues…

7.

A193

ВЕРИКОКА
Verikoka
Грчка / Greece, 2016, 11:30 min
Режија/Director: Spyros Siakas

Прича о дечаку који одраста чезнући за чинијом пуном кајсија. Мајка их је оставила на плажи и море их је однело – његову неостварену жељу. Након много година иста чинија са кајсијама поново се нађе пред њим. Сада нема препрека и може да има воће за којим је увек жудео.
The story of a boy who grows up with a yearning for a platter of apricots (verikoka); they were left by his mother in a beach, and swept away by the sea – his own unfulfilled dream. Years pass by, and he finds himself in front of the same platter of apricots. Now unhindered, he can have the fruits he always longed for.

 

SREDA 5.10.2016. u 18h, Velika sala u Domu kulture “Studentski grad”
Wednesday 5.10.2016. at 18h, Big Hall at Culture Center “Studentski grad”

TRAJANJE PROGRAMA / Program Duration 70:00min